Ontvang subsidie voor de begeleiding van tandartsassistenten in opleiding

Laura van Gool
1 minuut
Image
Tandartsassistent
Praktijkhouders kunnen weer een beroep doen op de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2023/2024. Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor de begeleiding van tandartsassistenten in opleiding (BBL). De aanvraagperiode loopt tot en met 17 september 2024.

Wat houdt de Subsidieregeling praktijkleren in?

De Subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijk- en leerwerkplekken beschikbaar te stellen door financiële ondersteuning te bieden voor de begeleiding van studenten tijdens hun opleiding of stageperiode. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als er in jouw praktijk BBL-studenten van de mbo-opleiding Tandartsassistent werkzaam zijn. Per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplaats kun je maximaal €2.700 subsidie ontvangen. Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt het budget evenredig verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden 

  • De praktijk moet door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf.
  • De opleiding moet gericht zijn op een volledig diploma en opgenomen zijn in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo).
  • Het buitenschools praktijkgedeelte omvat minimaal 610 klokuren per studiejaar. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  • De onderwijsinstelling moet minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren per studiejaar aanbieden.
  • De praktijkbegeleiding moet worden aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan tussen 3 juni 2024 en 17 september 2024 worden aangevraagd. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Voor meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Overzicht subsidies en fondsen voor het opleiden van assistenten