facebook

Onrechtvaardige afrekening NOW 1.0: definitieve aanvraag uitstellen?

Hans Scholten
2 minuten
Verlaten mondzorgpraktijk
De definitieve vaststelling van de NOW 1.0-regeling kan zeer onrechtvaardig uitvallen en toch in overeenstemming zijn met de regeling. In sommige gevallen kun je overwegen de definitieve aanvraag tot vaststelling van deze loonkostensubsidie nog even te laten liggen.

Een hogere loonsom in de referentiemaand januari 2020, door welke oorzaak dan ook, dan in de maanden maart, april, mei of juni 2020 leidt tot een hoge neerwaartse correctie van de subsidie. Denk hierbij aan het uitbetalen van eenmalige bonussen of overuren in de maand januari 2020. 

Over deze feitelijke systeemfout zijn al meerdere kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke, demissionaire minister Koolmees. Vooralsnog is hij niet bereid om de regeling op dit punt aan te passen. Omdat de minister in zijn kamerbrief van 22 maart aangeeft dat hij opdracht heeft gegeven om nadrukkelijk in ogenschouw te nemen of incidentele beloningen tot onredelijke effecten leiden, kan worden overwogen om de definitieve aanvraag van NOW 1.0 uit te stellen. 

Als het demissionaire kabinet op basis van de beoordeling van de bezwaren besluit de regeling alsnog aan te passen, heb je daar bij het indienen van de definitieve aanvraag voordeel van. Door het uitstellen van de definitieve aanvraag heb je in de meeste gevallen ook meer tijd om de teveel ontvangen NOW terug te betalen. 

Je hebt tot en met 31 oktober 2021 om de definitieve aanvraag in te dienen.

Kies je ervoor om de definitieve aanvraag in te dienen? En heb je in januari 2020 een hogere loonsom dan in latere maanden door incidentele beloning? In dat geval kan het raadzaam zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve berekening van het UWV.
 
Heb je wel de continuïteitsbijdrage (CB) aangevraagd, dan zul je toch al wachten met de definitieve aanvraag van NOW 1.0 tot je de definitieve afrekening van de CB hebt ontvangen. 

Heb je vragen? Stel ze aan je financieel adviseur of, bij voorkeur per mail, aan team Ledenservice via ls@knmt.nl.