facebook

Onderzoek onder 900 tandartsen naar kaasmolaren

Karel Gosselink
1 minuut
online-vragenlijst
Een steekproef van 900 tandartsen heeft afgelopen week een online vragenlijst over kaasmolaren ontvangen, verstuurd door de KNMT. De vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek naar kennis en opvattingen van tandartsen over dit onderwerp. Zit je in deze steekproef? Dan is het verzoek om de vragenlijst in te vullen!

Masteronderzoek in het kader van de opleiding tot tandarts-pedodontoloog

De vragenlijst is onderdeel van het masteronderzoek in het kader van de opleiding tot tandarts-pedodontoloog van Foteini Papanikolaou, werkzaam op de afdeling kindertandheelkunde op ACTA. Zij wil hiermee in kaart brengen wat de kennis en opvattingen zijn van tandartsen over het onderwerp molaar incisief hypomineralisatie (MIH) ofwel de kaasmolaar (zie afbeelding).

kaasmolaar

Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten

Het gaat om een willekeurige steekproef van 900 tandartsen. Ben je bij toeval in de steekproef terecht gekomen, dan is het verzoek om de vragenlijst in te vullen via de meegestuurde persoonlijke link. Het invullen van de vragenlijst kost zo'n 10 minuten. Deze week ontvangen de tandartsen uit de steekproef nog een herinneringsbericht om deel te nemen.

Antwoorden vertrouwelijk behandeld

De antwoorden worden in opdracht van de KNMT vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. De onderzoekers krijgen uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde gegevens.

Lees meer over de steekproeftrekking, onderzoeksprocedure en beveiliging