facebook

NZa verruimt regels voor zorg op afstand

Hans Scholten
2 minuten
Online consult
De NZa heeft de regels verruimd voor het leveren van zorg op afstand. Dat geldt ook voor de mondzorg, ook al zijn de mogelijkheden daar beperkt. 

Wanneer de zorg zoals omschreven in een reguliere prestatie ook op afstand plaats kan vinden, mag een tandarts hiervoor de bestaande prestatie in rekening brengen. Deze zorg op afstand moet de reguliere vorm van de zorg vervangen. Zo zou bijvoorbeeld een probleemgericht consult of beugelconsult op afstand kunnen plaatsvinden.

Tot ‘zorg op afstand’ horen (beeld)bellen, e-mailen, chatten, of contact dat verloopt via een patiëntenportaal.

De NZa wil met de verruiming van de regels eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden voor zorg op afstand in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd. 

Deze uitzonderingsmaatregel gedlt  vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

De NZa heeft ook zorgverzekeraars gevraagd om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland heeft welwillend op dat verzoek gereageerd.

Informatiekaart van de NZa: zorg op afstand, hoe declareer je dat?

Beeldbellen: waar moet je rekening mee houden?