facebook

NZa verhoogt indexatie tarieven 2023

Evert Berkel
1 minuut
Behandeling bij de tandarts
De NZa heeft besloten de indexatie van de tarieven voor tandheelkundige prestaties voor 2023 te verhogen tot 7,7 procent. Oorspronkelijk bedroeg die indexatie 5,2 procent, maar daar komt nu 2,5 procent bovenop. De indexatie van de tarieven voor orthodontie stijgt van 5,5 naar 8,6 procent.

Aanpassen aan recente loon- en prijsontwikkelingen

Na de oorspronkelijke indexatie gaf de KNMT bij de NZa aan dat deze percentages haars inziens vanwege de recente loon- en prijsontwikkelingen te laag waren. De beroepsorganisatie drong erop aan de indexatie aan te passen aan de meest recente ramingen.

Geldt per 1 januari 2023

De NZa heeft daaraan nu dus gehoor gegeven en de indexatie van de tarieven voor tandheelkundige prestaties per 1 januari 2023 vastgesteld op 7,7 procent en die voor orthodontie op 8,6 procent.