facebook

NZa past knelpunten regeling toeslag COVID-19 aan

Karel Gosselink
2 minuten
covid preventie
De knelpunten die naar voren zijn gekomen in de NZa-regeling ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ zijn opgelost. De toeslag kan nu ook los - dus zonder andere prestatie - worden gedeclareerd. Bij het probleemgericht consult (C13) is de tijdelijke toeslag toegevoegd. De aangepaste regeling gaat in per 1 augustus 2020 en loopt tot 1 november 2020. De Mondzorgalliantie die de knelpunten meldde bij de NZa is blij met deze oplossing.

Uitgangspunt regeling leidde tot enkele knelpunten

Het uitgangspunt van de regeling is dat per patiënt per dag één keer de toeslag van maximaal € 4,26 in rekening kan worden gebracht. De huidige regeling bepaalt dat dit in combinatie moet met een andere prestatiecode. In de praktijk bleek dit knelpunten op te leveren, met name bij langere behandeltrajecten die via één prestatiecode worden gedeclareerd. Ook was bij de C13 (probleemgericht consult) nog geen tijdelijke code toegevoegd in de prestatiebeschrijving.

Overleg tussen ZN, NZa en Mondzorgalliantie

De Mondzorgalliantie heeft deze knelpunten aangekaart bij de NZa, waarna er overleg is geweest tussen ZN, NZa en de alliantie. Op basis hiervan is de NZa tot de conclusie gekomen dat de regeling moest worden aangepast op enkele punten:

  • De prestatiecode C88 wordt toegevoegd aan de C13, zodat deze combinatie van codes kan worden gedeclareerd;
  • De prestatiecode C88 kan los van andere codes in rekening worden gebracht;
  • De prestatiecode F902 (orthodontie) kan los van andere codes in rekening worden gebracht.

De Mondzorgalliantie is het eens met de uitkomst van het overleg en denkt dat hiermee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van de tijdelijke toeslag.

Kernpunten van de toeslagregeling

  • De prestaties zijn van kracht van 1 augustus tot 1 november;
  • De declaratie toeslag kan maximaal 1 keer per dag per patiënt in rekening worden gebracht, ongeacht het aantal afspraken;
  • Het declareren van de toeslag is geen verplichting;
  • De mondzorgverlener moet de patiënt vooraf informeren over de toeslag;
  • Vóór 1 november wordt onderzocht of de toeslag blijft bestaan.

Let op: het is niet toegestaan patiënten andere prestaties dan C88 en F902 in rekening te brengen voor door de corona-uitbraak ontstane meerkosten, zoals bijvoorbeeld code C22 (aanvullende medische anamnese) of C85 (weekendtoeslag). Voor behandelingen die verricht zijn voor de ingangsdatum van de regeling, 1 augustus, mogen ook geen meerkosten berekend worden.

De aangepaste beschikkingen van de NZA

NZa-besluit Prestatie- en tariefbeschikking (C13/C88)

NZa-besluit Prestatie- en tariefbeschikking (F902)

Vragen over de tijdelijke toeslag

Leden van de KNMT kunnen met vragen over de tijdelijke toeslag contact opnemen met de ledenservice. Ook verzamelen we de veel gestelde vragen over de toeslag in een FAQ-overzicht.