Nu ook tegemoetkoming vaste lasten voor startende ondernemingen

Hans Scholten
2 minuten
Hoofd starten
Er is nu ook subsidie beschikbaar voor startende ondernemers om hun vaste lasten tijdens de coronacrisis te financieren. Het gaat om bedrijven die zich hebben ingeschreven bij de KVK tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020.

Zij vielen tot nu toe buiten de boot omdat veel regeling gebaseerd zijn op omzetderving ten opzichte van de periode vóór de coronapandemie. Dat vergelijk is voor deze groep startende ondernemingen echter niet te maken. Om deze groep alsnog tegemoet te komen heeft de overheid alsnog een regeling ingesteld, de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19. Op deze subsidieregeling kan tot 12 juli 2021 een beroep worden gedaan.

Omzetderving 30% in 1e kwartaal 2021

De regeling staat ook open voor praktijken van tandartsen en tandarts-specialisten, mits met een praktijkadres en mits er sprake is van een omzetderving van tenminste 30% in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van het derde kwartaal 2020.

Omdat er in het derde kwartaal 2020 sprake zal zijn geweest van een lagere omzet in verband met vakanties en er in er eerste kwartaal van 2021 geen bijzondere maatregelen aan de orde waren voor de mondzorg, is een omzetderving van tenminste 30% als gevolg van covid-19 maatregelen onwaarschijnlijk. 

Wanneer wel sprake is van deze omzetderving, kan een beroep worden gedaan op een van belasting vrijgestelde vergoeding van 85% van het vaste kostenaandeel in de omzetderving. Het aandeel vaste kosten in de omzet is bepaald op 15% van de omzet (inclusief techniekkosten). De berekening is daarmee: omzetderving in euro's x 15% x 85%. 

Uiteraard gelden er nog meer voorwaarden, maar de belangrijkste voorwaarde is de omzetderving van 30%.

RVO.nl: Alles over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Startende ondernemingen