facebook

Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

Hans Scholten
2 minuten
Tandarts voor kwetsbare groepen
De NZa breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg definitief uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. De Mondzorgalliantie is daar blij mee maar heeft de NZa per brief gevraagd de regeling te verlengen van 1 juli naar 1 september.

Terecht besluit

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT ziet het als een terecht besluit dat er nu ook een compensatieregel voor de mondzorgaanbieders in de Wlz (gekomen) is. Zij heeft zich hier de afgelopen tijd, samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), hard voor gemaakt.

Geen onderscheid zorg in de instelling of daarbuiten

Alle aanbieders die mondzorg leveren in de Wlz hebben recht op compensatie. Hierbij maakt het niet uit of dit in de instelling plaats vindt of daarbuiten en het maakt ook niet uit of dit in onderaanneming of via uitbesteding plaats vindt. 

Periode waarop de regeling betrekking heeft

Deze maatregel heeft betrekking op de periode 1 maart tot 1 juli 2020. De Mondzorgalliantie heeft er bij het ministerie van VWS op aangedrongen de regeling echter tot 1 september te laten gelden, net als voor net als voor de intramurale zorg binnen instellingen waar gehandicapten en ouderen wonen. Dat is immers de patiëntengroep waarvoor de mondzorg in de Wlz geldt en aan wie de tandartsen zorg verlenen.

Brief Mondzorgalliantie over compensatiemaatregel mondzorg Wlz (pdf)

Eerder kon voorschot aangevraagd worden

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de regeling konden tandartsen die Wlz-zorg leveren sinds medio juni al een voorschot aanvragen bij het zorgkantoor, toen nog voor de maanden maart tot en met mei. Begin 2021 wordt het definitieve bedrag vastgesteld waarop de mondzorgverlener recht heeft.

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT