facebook

NOW 1 vaststellen zonder afrekening continuïteitsbijdrage?

Hans Scholten
2 minuten
Betalen
Wie gebruik heeft gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) moet vóór 31 oktober een verzoek tot definitieve vaststelling indienen. Maar wat als je je omzetderving niet kunt berekenen omdat je nog geen afrekening van de continuïteitsbijdrage hebt ontvangen?

Iedereen die in 2020 gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) moet bij het UWV een verzoek tot definitieve vaststelling indienen. De termijn die hiervoor is gesteld loopt tot 31 oktober 2021. 

Wie ook een continuïteitsbijdrage (CB) van de zorgverzekeraars heeft ontvangen, heeft een definitieve afrekening hiervan nodig om de omzetderving te kunnen berekenen. Op dit moment is de definitieve afrekening van de CB er in veel gevallen echter nog niet, en zal deze er naar verwachting ook niet in alle gevallen voor 31 oktober zijn. 

Om ervoor te zorgen dat tandartsen hierdoor niet in de knel komen, voert de KNMT overleg met de zorgverzekeraars, het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inmiddels is door de minister van SZW besloten dat er voor de definitieve afrekening van de NOW uitstel komt voor iedereen die een zogenaamde derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig heeft en aan wie deze nog niet kan worden afgegeven. 

Rijksoverheid.nl: Wanneer is een accountantverklaring nodig?

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de aanvraag voor de definitieve afrekening voor 31 oktober wordt ingediend. Bij die aanvraag kan dan worden aangeven dat er nog geen verklaring kan worden afgegeven. Vervolgens moet de aanvraag binnen 14 weken opnieuw worden ingediend, deze keer met de derdenverklaring of een accountantsverklaring. 

UWV.nl: informatie over aanvragen vaststelling NOW1

Als er geen derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig is, kun je geen aanspraak maken op de 14 weken uitstel. De KNMT voert momenteel nog overleg over hoe deze groep uitstel kan aanvragen vanwege het ontbreken van een definitieve CB-berekening. Ook hier geldt dat er in ieder geval een aanvraag voor definitieve afrekening voor 31 oktober moet worden ingediend op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn.

Zodra er meer bekend is, informeren wij je daarover.