facebook

Nieuwe versie Leidraad Mondzorg Corona 

Mariska de Beijer
2 minuten
Tandarts met face shield
De Leidraad Mondzorg Corona is geüpdate en sluit daardoor aan bij de laatste wetenschappelijke inzichten en het huidige beleid van de RIVM. Deze nieuwe versie 3.1 is vanaf 15 mei beschikbaar en vervangt de eerder gepubliceerde versie 3.0.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Extra triagevraag voor symptomen of bewezen COVID-19 bij huisgenoten

Ook patiënten die een gezinslid/huishoudcontact hebben met symptomen van of bewezen COVID-19, worden voor spoedeisende mondzorg alleen behandeld in een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Aan de triagevragen is een vraag toegevoegd.

Voorwaarden wel of niet aan het werk bij klachten meer gespecificeerd

De voorwaarden waaronder mondzorgverleners en personeel in de mondzorgpraktijk mag worden gewerkt zijn nader gespecificeerd. Iedereen werkzaam in de mondzorgpraktijk mag werken, behalve als de medewerker: 

  • symptomen heeft passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts), OF
  • bij bewezen COVID-19:
    - nog geen 48 uur koortsvrij is, OF
    - nog geen 24 uur klachtenvrij is, OF
    - de start van de symptomen nog geen 7 dagen geleden is, OF
  • gezinsleden (huishoudcontacten) heeft met bewezen COVID-19

Triageschema’s voor mondzorg bij risicogroep

Het addendum bij de Leidraad maakt het mogelijk om mondzorg te bieden aan de patiëntengroep personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen of personen die woonachtig zijn in een verpleeghuis. Om te beoordelen of patiënten uit deze groep behandeld kunnen worden in de instelling, het CBT of de mondzorgpraktijk zijn er triageschema’s ontwikkeld. Het addendum is door Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) in nauwe samenwerking opgesteld met Cobijt, VBTGG en NVGd.

FAQ’s en procesverantwoording bij nieuwe leidraad

Bij de nieuwe leidraad hoort een uitgebreid overzicht van FAQ’s. Daarnaast is de totstandkoming van de leidraad vertaald naar een procesverantwoording. 

Naar alle informatie en hulpmiddelen over de Leidraad Mondzorg Corona 3.1