Nieuwe codes M80 en M81 niet in basispakket jeugd

06 augustus 2019

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat de codes M80 en M81, die per 1 januari 2020 nieuw in de tariefbeschikking van de NZa staan, niet vallen onder de aanspraak  tandheelkundige hulp voor jeugdigen krachtens de zorgverzekering.

Behandeling van witte vlekjes

Deze nieuwe codes betreffen de behandeling van witte vlekken met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat deze behandeling niet valt onder de limitatieve lijst van artikel 2.7 lid 4 van het Besluit zorgverzekering en dus niet onder de aanspraken voor jeugdigen tot 18 jaar.

Total votes: 41

2 reacties op Nieuwe codes M80 en M81 niet in basispakket jeugd