Nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaken

07 november 2019

De Belastingdienst heeft aan alle eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-identificatienummer uitgereikt. Het oude nummer bevatte ook het BSN-nummer van de ondernemer, wat mogelijk in strijd was met privacyregels. Het oude nummer blijft van toepassing voor communicatie met de Belastingdienst, het nieuwe nummer moet vermeld worden op facturen en briefpapier.

Tandartsen en tandarts-specialisten zijn nagenoeg vrijgesteld van BTW

Tandartsen en tandarts-specialisten zijn voor hun tandheelkundige werkzaamheden nagenoeg geheel vrijgesteld van BTW. Voor de – over het algemeen beperkte - omzet die met BTW belast is, wordt vaak gebruik gemaakt van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR). De Belastingdienst meldt dat in dat geval niets hoeft te worden gedaan of aangepast. Wel moet de ondernemer de brief met het nieuwe BTW-id goed bewaren, mocht dat nummer in de toekomst alsnog nodig zijn.

Heeft u vragen?

Raadpleeg bij vragen uw accountant of adviseur. Ook kunt u uw vraag stellen aan het team Ledenservice van de KNMT, bij voorkeur per mail: ls@knmt.

Total votes: 10

0 reacties op Nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaken