facebook

Niet vergeten: vraag uiterlijk 31 oktober vaststelling NOW 1.0 aan

Hans Scholten
2 minuten
Administratie voeren
Heb je een beroep gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Vraag dan uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening van de tegemoetkoming aan. Ook als je nog geen uitsluitsel hebt over de continuïteitsbijdrage.

Wie vorig jaar de loonkostensubsidie NOW 1.0 heeft aangevraagd, heeft destijds een voorschot ontvangen op basis van een verwachte omzetdaling. Het UWV moet de subsidie nu definitief vaststellen op basis van de daadwerkelijke omzet. De aanvraag daarvoor kan tot en met zondag 31 oktober worden ingediend. 

Wie inclusief continuïteitsbijdrage uitkomt op een omzetdaling van minder dan 20% heeft geen recht op NOW 1.0 en moet het voorschot terugbetalen. Je kunt daarvoor een betalingsregeling treffen met het UWV, mits je de definitieve aanvraag indient. Doe je dat niet, dan moet je sowieso je gehele voorschot terugbetalen en vervalt de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. 

Weet je nog niet of je omzetderving tenminste 20% is, omdat de continuïteitsbijdrage nog niet definitief is vastgesteld? Op aandringen van de KNMT heeft het UWV aangegeven de definitieve berekening van de NOW pas te doen als de definitieve continuïteitsbijdrage voor alle werkgevers is vastgesteld. Het blijft desalniettemin belangrijk wél uiterlijk 31 oktober een aanvraag bij het UWV in te dienen.  

Lees hier hoe je moet omgaan met de aanvraag als je als praktijkhouder zowel NOW als een continuïteitsbijdrage hebt ontvangen.

Let op: werkgevers waarvan het UWV weet dat zij zowel NOW als de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd, hebben hierover een brief ontvangen. Werkgevers die per 12 oktober geen brief hebben ontvangen, maar wel de NOW en de continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd, worden verzocht contact op te nemen met UWV via tel. 088 - 898 20 04.

Na 31 oktober is het niet langer mogelijk om een definitieve aanvraag voor de NOW 1.0 in te dienen. Het UWV zal dan starten met het terugvorderen van voorschotten.

Aanvragen definitieve berekening NOW eerste aanvraagperiode

Meer informatie over: