facebook

Mondzorgkoepels pleiten samen voor noodpakket mondzorg

Mariska de Beijer
2 minuten
Lege tandartspraktijk
Sinds gisteren, dinsdag 31 maart, is er veel gebeurd en heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen alle mondzorgkoepels. Waar we 31 maart een verschillend vertrekpunt hadden, hebben alle mondzorgkoepels elkaar op 1 april gevonden in de gezamenlijke opgave die voor hen ligt.

Donderdag 2 april zullen alle mondzorgkoepels (ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT) in een overleg met VWS, NZa en ZN gezamenlijk pleiten voor een noodpakket met specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg, op basis van het gezamenlijke statement hieronder. 

Meer informatie over de situatie vanaf 6 april volgt donderdagmiddag na afloop van het overleg met het ministerie van VWS, de NZa en Zorgverzekeraars Nederland.

Statement mondzorgkoepels gezamenlijke noodoproep

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT:

Onze samenleving wordt hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Mondzorgkoepels hebben in overleg met en gesteund door VWS en IGJ hun verantwoordelijkheid genomen en de reguliere zorgverlening per 16 maart jl. gestaakt. Dit noodzakelijke besluit is genomen om onze bijdrage te leveren aan het afvlakken van de besmettingscurve en de druk op de zorgverleners in onze ziekenhuizen te helpen beperken.

Door het opschorten van de reguliere zorgverlening is de omzet van mondzorgpraktijken nagenoeg volledig verdwenen. Door het besluit van het kabinet om de noodmaatregelen te verlengen tot en met 28 april is het voortbestaan van alle mondzorgpraktijken in acuut gevaar.

Deze crisis laat geen ruimte voor onduidelijkheid, verdeeldheid of onrust. Alleen gezamenlijk, en in samenwerking met VWS, NZa, zorgverzekeraars en banken, kan het voortbestaan van mondzorgpraktijken worden veiliggesteld. Compensatie voor mondzorgpraktijken op beschikbaarheid, continuïteit en liquiditeit is daartoe de absolute voorwaarde. Alleen dan kan de bereikbaarheid en continuïteit van de mondzorg worden behouden. De mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT pleiten daarom voor uitsluitsel op korte termijn omtrent specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg. Daarna zullen wij gezamenlijk met informatie komen over hoe moet worden omgegaan met de noodmaatregelen na 6 april.

Als mondzorgkoepels staan wij samen voor het voortbestaan van de sector, voor onze 45.000 mondzorgverleners en voor het belang van de mondgezondheid van patiënten in Nederland.

Statement mondzorgkoepels gezamenlijke noodoproep (pdf)