facebook

Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken

Hans Scholten
1 minuut
Coronavirus
De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en de eigen praktijk uitsluitend open te houden voor spoedbehandelingen bij niet-coronapatiënten.

De koepels vragen tandartsen om de praktijk open te houden voor spoedbehandelingen aan niet-coronapatiënten tijdens reguliere praktijkuren. Dat voorkomt onnodige drukte bij spoeddiensten. 

Mede op verzoek van het RIVM geven ze daarbij aan dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die bij uitstek als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. En, ook op verzoek van VWS/RIVM, berichten de koepels dat hun leden spoedhulp blijven verlenen.

Het advies van de koepels is onderschreven door het ministerie van VWS (zie brief opschorten niet-spoedeisende mondzorg; pdf) en de IGJ (zie: nieuwsbericht IGJ). Zij beschouwen het advies als een de tijdelijke norm voor verantwoorde zorg in deze fase van de Coronacrisis. 

Mondzorgpraktijken die gesloten zijn op basis van het dringende advies van de koepels kunnen loonkosten gecompenseerd krijgen door een beroep te doen op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Bekijk ook:

Dit bericht is geactualiseerd op woensdag 25 maart.