facebook

Mondzorgalliantie wil opheldering over planning en aanpak coronavaccinatie

Hans Scholten
1 minuut
Verward
De Mondzorgalliantie wil van het ministerie van VWS opheldering over de aanpak en de planning van coronavaccinaties voor de mondzorg. In een brief stellen KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT dat de informatievoorziening van het ministerie hapert en onduidelijk is.

Op de website van de Rijksoverheid worden mondzorgverleners niet expliciet genoemd in de planning wanneer coronavaccinaties verwacht kunnen worden. Dat levert onzekerheid op en daarom vraagt de alliantie aan het ministerie om de mondzorg als sector alsnog expliciet te benoemen, net zoals veel andere sectoren.

De Rijksoverheid geeft de maand mei aan als start van het vaccineren van de groep ‘Alle overige zorgverleners’; de groep waaronder de mondzorg behoort te vallen. Dat is dezelfde maand als de start van het vaccineren van de groep gezonde Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Is er dan nog wel sprake van voorrang, wil de alliantie weten? Ook wil ze graag duidelijkheid over de praktische invulling van de vaccinatiestrategie voor de mondzorg. 
 
De Mondzorgalliantie vraagt het ministerie in de brief daarnaast nog om te bevestigen dat alle instellingen tandartsen, mondhygiënisten en assistenten die bij hen met kwetsbare patiënten werken ook moeten oproepen voor een coronavaccinatie. Dat gebeurt nu nog niet in alle gevallen. 

Tot slot vraagt de alliantie om ook studenten aan zorgopleidingen die patiëntencontact hebben als zorgverlener aan te merken, zodat ook zij met voorrang een inenting kunnen krijgen.

Lees de brief over de vaccinatieplanning en -aanpak van de Mondzorgalliantie (pdf) 

Alles over coronavaccinatie en de mondzorg