facebook

Mondzorgalliantie vraagt duidelijkheid aan kinderopvang

Hans Scholten
1 minuut
Geweigerd
KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT vragen in een brief aan de Brancheorganisatie Kinderopvang of die haar achterban duidelijk wil maken dat mondzorgverleners een beroep kunnen doen op noodopvang.

Veel werkers in de mondzorg ervaren geen problemen en kunnen bij de noodopvang terecht met hun kinderen. Maar, nog te vaak horen de mondzorgkoepels geluiden van leden dat kinderopvangorganisaties kinderen van mondzorgverleners niet toelaten. En dat terwijl ze wel degelijk aanspraak maken, aangezien de mondzorg tot de cruciale beroepen behoort. 

De mondzorgalliantie zou graag samen met brancheorganisatie van de kinderopvang aan iedereen duidelijkheid willen scheppen, zo stelt ze in de brief.

Brief mondzorgalliantie aan Brancheorganisatie Kinderopvang (pdf)

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT - 24 april