facebook

Mondzorgalliantie monitort voorrang testen op corona voor mondzorgverleners

Mariska de Beijer
1 minuut
Testen op Covid19
Sinds maandag 21 september jl. is het voor zorgmedewerkers en leraren mogelijk om met voorrang getest te worden op corona. Een tijdelijke maatregel in verband met weinig testcapaciteit. De eerste dagen worden er signalen ontvangen dat voorrang niet mogelijk is. De mondzorgalliantie monitort de situatie gegeven de mogelijkheden.

Problemen rondom tijdelijke maatregel voorrang

Maandagochtend was het landelijke voorrangsnummer een tijd overbelast waardoor het maken van afspraken niet mogelijk was. Daarbij kampt Nederland nog steeds met een tekort aan testcapaciteit. De vraag overstijgt het aanbod met duizenden. Dit heeft gevolgen voor de voorrang van zorgmedewerkers. 

(Mondzorg)signalen uit het veld

De afgelopen dagen ontvangen de ledenservices van de diverse verenigingen signalen dat leden niet met voorrang getest kunnen worden. Niet in beginsel omdat de zorgverleners in de mondzorg geen voorrang hebben maar doordat medewerkers van de GGD criteria toe lijken te voegen om beschikbare plaatsen toe te delen.  

Mondzorgalliantie monitort signalen

De mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-monhygiënisten en ONT monitort de signalen die binnenkomen bij de ledenservices van de diverse verenigingen. Lukt voorrang niet geef dat dan door aan uw beroepsvereniging. Let wel, de beroepsvereniging kan niet bemiddelen in individuele gevallen. Door het te melden krijgt de mondzorgalliantie zicht op de achtergrond van eventuele weigeringen. Gebeurt dit bijvoorbeeld in bepaalde regio’s meer? Komt dezelfde reden telkens terug? Met een patroon kan er door de alliantie actie worden ondernomen. 

Lees ook: