facebook

Mondzorg voor ouderen maakt een verbeterslag

Franc
2 minuten
Mobiele
De inspanningen van verpleeghuizen om de mondzorg voor haar bewoners te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dit meldt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De verpleeghuizen kwamen in actie nadat uit een steekproef van de IGJ in 2014 bleek dat de mondzorg van bewoners onder de maat was.

Tandarts is direct betroken

De 15 verpleeghuizen hebbende afgelopen jaren samen het verbeterprogramma mondzorg ingezet. Ze deden dat samen met het ministerie van Volksgezondheid en branchevereniging ActiZ. Dat verbeterprogramma kijkt ook naar de multidisciplinaire samenwerking rondom mondzorg in de verpleeghuiszorg. Hier zijn de tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent direct bij betrokken. Zo hebben de tandarts en mondhygiënist in bijna alle organisaties toegang tot het (elektronisch) cliëntdossier en rapporteren hun bevindingen. De IGJ heeft haar positieve bevindingen vastgelegd in een factsheet over mondzorg in de verpleeghuizen

KNMT intensief betrokken bij ‘De mond niet vergeten’

Ook de KNMT zet zich in voor een duurzame mondgezondheid van kwetsbare ouderen. Zo stelden we poetsinstructiekaarten ter beschikking aan instellingen. En zijn we intensief betrokken bij het landelijke programma ‘De Mond Niet Vergeten’. In dit programma voor zelfstandig thuiswonende kwetsbare en zorgbehoeftige ouderen werken thuiszorgorganisaties samen met (lokale) mondzorgverleners om achteruitgang van de mondgezondheid te voorkomen of te herstellen.

De landelijke aandacht die het verdient

“Met alle huidige inspanningen en expertise van onze mondzorgprofessionals, de intensivering van de samenwerkingsverbanden met de intra- en extramurale zorgverlening krijgt de mondgezondheid bij onze kwetsbare medemens nu en in de toekomst de landelijke aandacht die het verdient”, aldus KNMT-bestuurslid Richard Kohsiek

Alles over mondzorg voor kwetsbare ouderen