facebook

Mondzorg blijft toegankelijk tijdens 'harde lockdown'

Hans Scholten
1 minuut
Mondkapje in de wachtkamer
Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen de komende tijd zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit heeft minister-president Rutte gezegd tijdens zijn toespraak over de 'harde lockdown'.

Rijksoverheid.nl: Overzicht uitgezonderde zorgverleners op basis van specifieke wetten tijdens lockdown

Kinderopvang mogelijk voor mondzorgverleners

Mondzorgverleners die tijdens de lockdown kinderopvang nodig hebben, kunnen hiervan gebruik maken. De kinderopvang blijft namelijk open voor kinderen van ouders in 'vitale beroepen'.

Patiëntenbezoek gemonitord

De Mondzorgalliantie is zich ervan bewust dat de maatregelen tot een terugloop in patiëntenbezoek kunnen leiden. De alliantie monitort data hierover nauwgezet en heeft hierover al contact gezocht met overheid en verzekeraars.

Allesoverhetgebit.nl informeert patiënten

Patiënten die twijfelen of hun tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus open is, vinden op Allesoverhetgebit.nl informatie over de gang van zaken in de mondzorg de komende weken.

De 'harde lockdown' duurt vooralsnog tot en met dinsdag 19 januari 2021. Rond 12 januari zal er meer duidelijk worden over de periode na 19 januari.