MKA-chirurgen hebben last van tekort aan tandartsen

04 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen snel uit te breiden.

Dat schrijft de NVMKA naar aanleiding van het advies van onderzoeksbureau Pantei aan het ministerie van VWS om meer tandartsen op te leiden.Volgens de NVMKA verwijzen met name huisartsen patiënten met ernstige gebitsproblemen of een slecht onderhouden en verwaarloosd gebit steeds vaker naar een kaakchirurg.

Tandartsentekort belangrijke oorzaak voor gebitsproblemen

Een belangrijke oorzaak van hun gebitsproblemen is volgens de NVMKA het tandartsentekort: patiënten kunnen niet tijdig bij een tandarts terecht. Door de vele extra verwijzingen lopen inmiddels ook bij steeds meer ziekenhuizen de wachttijden voor kaakchirurgische zorg snel op.

Tekort aan tandartsen leidt uiteindelijk tot tekort aan MKA-chirurgen

Een tekort aan tandartsen zal volgens de NVMKA zo uiteindelijk kunnen leiden tot een tekort aan MKA-chirurgen, temeer omdat met de verwachte vergrijzing ook de vraag naar kaakchirurgische zorg zal toenemen.

Vermijdbare verwijzingen naar MKA-chirurg voorkomen

Volgens de vereniging moeten vermijdbare verwijzingen naar de MKA-chirurg dan ook worden voorkomen.

 Lees de oproep van de KNMT om meer tandartsen op te leiden

0 reacties op MKA-chirurgen hebben last van tekort aan tandartsen