Meld (administratieve) problemen met uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz!

13 augustus 2018
Oudere bij de tandarts

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

Het is helaas niet altijd duidelijk of bij een patiënt met een Wlz-indicatie ook sprake is van een recht op vergoeding van mondzorgkosten vanuit de Wlz. Zie voor meer informatie dit stroomdiagram plus uitleg.

Declaratieproblematiek bij onterechte samenloop Wlz/Zvw

Indien een Wlz-declaratie ten onrechte bij een zorgverzekeraar (en niet het zorgkantoor) wordt ingediend, dan wordt deze afgewezen en kan deze alsnog bij een zorgkantoor worden ingediend. De instelling waar de patiënt verblijft, weet bij welk zorgkantoor dit dient te gebeuren.

Deze controle op samenloop is geen ideale oplossing en leidt tot de nodige administratieve belasting. Door partijen wordt gewerkt aan een structurele en werkbare oplossing.

Oproep

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem – en of er ook echt sprake van is dat declaraties achteraf niet worden betaald door het zorgkantoor – ontvangen wij hiervan graag concrete voorbeelden.

Als het u sinds 1 april niet is gelukt om achteraf (na een afgekeurde declaratie van de zorgverzekeraar ontvangen te hebben) een Wlz- declaratie vergoed te krijgen, wilt u dit dan voor 23 augustus melden via LS@knmt.nl? Vermeld daarbij alstublieft hoe vaak dit is gebeurd en welke zorgverzekeraar het betreft.

 

0 reacties op Meld (administratieve) problemen met uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz!