facebook

Meerkosten door het coronavirus: compensatie op komst? 

Hans Scholten
2 minuten
Mondzorgpraktijken maken door de uitbraak van het coronavirus extra kosten voor de zorgverlening. Om ze daarvoor te compenseren is een regeling op komst die het mogelijk moet maken om deze meerkosten in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Hoe staat het ervoor?

De mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is momenteel in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland over de exacte invulling van de regeling. Ze werken aan afspraken op basis van recente regelgeving van de NZa. Daarin staat dat (mond)zorgverleners extra kosten in rekening kunnen brengen die worden gemaakt voor het leveren van zorg als gevolg van de corona-uitbraak en de richtlijnen van het RIVM. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Het kan hierbij, zo meldt de NZa, bijvoorbeeld gaan om meerkosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen, kosten voor het aanpassen van de praktijk of kosten voor het scheiden van patiënten met een (mogelijke) coronabesmetting van andere patiënten. 

De meerkostenregeling zal extra kosten die zijn gemaakt vanwege een lagere bezetting of inefficiency niet dekken; daarvoor is de continuïteitsbijdrage-regeling bedoeld. Voor CAM-praktijken worden aparte afspraken gemaakt.

De regels van de NZa over meerkosten gaan met terugwerkende kracht in op 1 maart 2020. Een einddatum is nog niet bepaald. 

Advies: houd gemaakte extra kosten goed bij

Hoe de regeling precies gaat werken is nog niet bekend. Tot de regeling er is, is het praktijken niet toegestaan extra kosten door te berekenen aan patiënten of zorgverzekeraars. De Mondzorgalliantie raadt aan extra gemaakte kosten goed vast te leggen.