facebook

Maatregelen RTS rond coronacrisis: herregistreren, aios en opleiders

Webredactie
2 minuten
Behandeling kaakchirurg
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de mondzorg en gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Tandarts-specialisten die zich moeten (her)registreren, assistenten in opleiding tot specialist (aios) en opleiders kunnen rekenen op medewerking van de RTS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

Herregistratie tandarts-specialisten

Net als VWS gaan de KNMT en de RTS ervoor zorgen dat tandarts-specialisten voorlopig ingeschreven blijven in het register als herregistratie nu of binnenkort nodig is. De RTS werkt momenteel een regeling hiervoor uit.

Assistenten in opleiding tot specialist en opleiders

De RTS krijgt op dit moment vragen van assistenten in opleiding tot specialist (aios) en opleiders over de manier waarop zij moeten omgaan met de opleiding nu veel is opgeschort. Aios kunnen in deze tijd soms niet beginnen aan hun opleiding of zij kunnen niet aan hun opleidingsverplichtingen voldoen. We verwachten dat de hoofden van de opleidingen en de opleidingsinstellingen, de opleiders en de aios samen in staat zijn om oplossingen te vinden. De RTS steunt hen daarin en denkt zo nodig mee.

Langere termijn: meedenken in oplossingen

Als de crisissituatie rond de coronapandemie voorbij is, zal de RTS in redelijkheid en billijkheid meedenken bij het oplossen van eventuele resterende individuele problemen. Dat geldt zowel voor hoofden, opleiders en aios als voor tandarts-specialisten die zich willen laten herregistreren. Daarbij zal de RTS maximaal gebruik maken van de ruimte die de regels bieden.

RTS blijft bereikbaar

Vanzelfsprekend blijft de RTS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele problemen. U kunt ons bereiken, telefonisch op 088-4404303 of via rts.knmt@fed.knmg.nl met vragen over registratie, herregistratie,opleidingen en erkenningen.