facebook

Leidraad Mondzorg Corona iets versoepeld, 1,5 meter blijft

Hans Scholten
2 minuten
Twee armen afstand
Net als op veel andere plekken in de zorg blijft ook in de mondzorg de maatregel van kracht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat staat in de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona. Een aantal andere maatregelen wordt wel versoepeld, zo is te lezen in versie 9.0 van het document. Er wordt onder andere in de triage geen onderscheid meer gemaakt tussen wel en niet-gevaccineerden.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona (versie 9.0) zijn:

  • In de triage vervalt het onderscheid tussen personen die immuun zijn en personen die niet immuun zijn. Dat betekent dat alleen als iemand besmet is met corona, corona-gerelateerde klachten heeft of in quarantaine zit geen reguliere behandeling kan krijgen maar slechts naar de tandarts kan als er spoed bij is.
  • Personen van 12 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis behoren niet meer automatisch tot groep B (de groep die alleen aanspraak maakt op spoedeisende zorg). Het addendum ‘Triage Bijzondere Doelgroep’ is daarmee vervallen.
  • Het onderscheid tussen spoedzorg en noodzakelijke, niet-spoedeisende zorg is vervallen. 
  • Een aantal aanvullende maatregelen is vervallen. Zo kunnen er onder andere weer tijdschriften en folders in de wachtkamer gelegd worden.

Waarom blijft de afstandsregel?

In de mondzorgpraktijken wordt geen gebruik gemaakt van CoronaCheck en kunnen er dus zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen in de wachtruimte aanwezig zijn en ook kwetsbare mensen. Bij deze groep, waartoe ook jongere patiënten kunnen behoren, kan het vaccin niet of minder goed werken. Het afstand houden, zeker in de wachtruimte, beschermt iedereen tegen risico op overdracht van COVID-19.

Handen reinigen, geen handen schudden, kort voor de afspraak binnenkomen

Maatregelen die blijven zijn naast de ‘afstandsregel’ ook de adviezen iedereen bij het binnenkomen van de praktijk de handen te laten reinigen, geen handen te schudden en patiënten te vragen zo kort mogelijk voor de behandeling de praktijk te betreden.

Naar de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona en stroomschema triage