facebook

Leidraad Mondzorg Corona 4.0 met werkinstructie Spoedzorg COVID-19 staat online

Mariska de Beijer
2 minuten
Tandarts met face shield
De CAM-praktijken sluiten met ingang van 1 juli hun deuren. Dit betekent dat patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus in geval van spoed in de algemene tandartspraktijk geholpen worden. De Leidraad Mondzorg Corona is daarop aangepast en aangevuld met de werkinstructie Spoedzorg COVID-19.

De Leidraad Mondzorg Corona (LMC) maakt onderscheid tussen patiëntengroep A en B: 

Patiëntengroep A

  • Personen die minimaal 24 uur vrij zijn van symptomen passend bij COVID-19
  • Personen met bewezen COVID-19 die nadien tenminste 2 weken klachten vrij zijn

Patiëntengroep B

  • Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met symptomen passend bij COVID-19
  • Personen met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie
  • Gezinsleden (huishoudcontacten) van personen met bewezen COVID-19
  • Personen met een verhoogde kans op infectie

Spoedzorg aan patiënten uit groep B per 1 juli in algemene praktijk

Patiënten die behoren tot groep A werden al in de algemene praktijk behandeld. Tot 1 juli werden patiënten uit groep B met spoedklachten alleen behandeld in de CAM-praktijken, maar vanaf 1 juli vinden de spoedbehandelingen bij deze groep ook plaats in de reguliere tandartspraktijk. Voor spoedbehandelingen bij deze patiëntengroep is er een werkinstructie opgesteld.

Werkinstructie maakt duidelijk hoe te handelen bij spoedzorg aan patiëntengroep B

De werkinstructie Spoedzorg COVID-19 beschrijft de aanvullende maatregelen die nodig zijn om spoedbehandelingen bij patiënten uit groep B uit te voeren. Dit document is gebaseerd op de Werkinstructie Acute Mondzorg (CAM) versie 3.1 van 14 mei 2020, die per heden komt te vervallen. Er is ook een overzicht met veelgestelde vragen over de werkinstructie beschikbaar.
Naar de werkinstructie Spoedzorg COVID-19

Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0 vervangt versie 3.2

Vanwege het verschijnen van de werkinstructie zijn de Leidraad Mondzorg Corona versie 3.2 van 17 juni 2020 voor dat doel aangepast naar versie 4.0. Daarnaast is het Addendum Leidraad Mondzorg versie 1.1 van 17 juni 2020, die mondzorg aan patiënten in en uit een instelling of verpleeghuis mogelijk maakte, aangepast naar de Leidraad Triage Bijzondere Doelgroep. Voor deze groep blijft spoedzorg ook, net als voorheen, beschikbaar in de zogenaamde Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). 

Advies: maak met praktijken onderling afspraken over organisatie spoedopvang

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona adviseert - in het bijzonder de tandartsen - de spoedzorg aan patiëntengroep B zo te organiseren dat deze wordt beperkt tot een aantal tandartspraktijken. Hierbij valt te denken aan het onderling afspraken maken op lokaal niveau, bijvoorbeeld gezamenlijk (intercollegiaal) binnen een spoeddienstkring. Hierdoor worden fluctuaties in de zorgvraag doelmatiger verdeeld over de praktijken voor wat betreft materialen en middelen. 

Naar de informatie en hulpmiddelen Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0