Laatste herinnering herregistratie tandarts-specialisten maart 2018

05 februari 2018
Kaakchirurg

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister MKA of DMO van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

Als u hernieuwing van uw inschrijving wenst, is het noodzakelijk dat het aanvraagformulier herregistratie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een dag vóór de expiratiedatum van uw inschrijving volledig ingevuld en ondertekend door de RTS ontvangen is. De RTS raadt u aan niet tot het laatste moment te wachten om uw aanvraag in te dienen. Dient u zekerheidshalve uw aanvraag tot herregistratie uiterlijk 16 februari 2018 bij de RTS in.

Doet u niets of dient u uw aanvraag niet op tijd in, dan vervalt uw inschrijving automatisch op de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van uw inschrijving. U staat dan niet meer in het specialistenregister DMO ingeschreven.

Meer informatie over herregistratie

Meer informatie over het herregistratieproces

U vindt er, onder andere, een toelichting, format verklaring werkzaamheden en een format voor het aanleveren van de door u gevolgde deskundigheidsbevorderende activiteiten (dkb).

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over het herregistratieproces? Stuur dan een e-mail naar de RTS. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 088-440 43 10. Voor vragen over het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten en deelname aan de kwaliteitsvisitatie, verwijzen wij orthodontisten naar de NVvO (mevrouw Tiemersma, tsd@solcon.nl) en MKA-chirurgen naar de NVMKA (mevrouw Van Dam, secretariaat@nvmka.nl). 

Total votes: 75

0 reacties op Laatste herinnering herregistratie tandarts-specialisten maart 2018