facebook

KNMT vraagt Den Haag woord te houden: stop met jaarverantwoording

Hans Scholten
2 minuten
Uitputtende bureaucratie
Bij monde van premier Rutte stelt het nieuwe kabinet dat het serieus werk gaat maken van het aanpakken van de regeldruk in de zorg. Voor de KNMT reden genoeg om samen met de partners van de Eerstelijnscoalitie de Tweede Kamer te vragen er bij het kabinet op aan te dringen woord te houden door de invoering van de jaarverantwoordingsplicht voor de eerstelijnszorg per direct te staken. 

De jaarverantwoordingsplicht geldt vanaf dit jaar ook voor zo'n 28.000 kleine zorgaanbieders in de eerste lijn. Zij moeten vanaf 1 januari 2023 jaarlijks informatie aanleveren over hun financiën, die deels openbaar gemaakt zal worden. 

De regeling, die kleine zorgaanbieders elk jaar opzadelt met uren extra administratie en dus ook met extra kosten, levert onaanvaardbare extra regeldruk op. Deze regeldruk zorgt ervoor dat minder tijd kan worden besteed aan de patiënten, terwijl de druk op de zorg – zeker in deze tijd – toch al ongekend hoog is en met de toenemende vergrijzing in de nabije toekomst ook niet zal afnemen. De schaarse handen voor de zorg moeten niet belast worden met nog meer onnodige administratieve lasten. 

En dat terwijl het beoogde doel, fraude tegengaan, tegelijkertijd niet met de jaarverantwoordingsplicht gediend is en zorgverzekeraars en toezichthouders (zoals de NZa) al allerlei mogelijkheden hebben om gericht te controleren en informatie uit te vragen bij individuele zorgaanbieders. Daar komt bij dat er binnen de eerstelijnszorg nauwelijks fraude voorkomt.

De Tweede Kamer spreekt donderdag 3 februari opnieuw over de regeling. Dat moment, en de ambitie die kabinet Rutte IV zegt te hebben om de zorg eindelijk echt te gaan 'ontregelen', grijpt de Eerstelijnscoalitie aan om nogmaals te pleiten een wettelijke uitzondering te maken voor kleine eerstelijnszorgaanbieders, en hun niet de jaarverantwoordingsplicht op te leggen. 

Bovendien heeft de Eerstelijnscoalitie er bij de minister op aangedrongen de invoering van de jaarverantwoordingsplicht in ieder geval uit te stellen, zodat kritisch naar de administratieve lasten kan worden gekeken. 

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP , KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVvP, NVM-mondhygiënisten en ONT.

Brief verzoek stopzetten invoering jaarverantwoording (pdf)

Lees ook: Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie