facebook

KNMT-Verzuimreglement: duidelijke afspraken bij ziekte

Hans Scholten
1 minuut
Verzuim
Het ziekteverzuim in de mondzorg is de afgelopen jaren fors gestegen. De KNMT wil tandarts-praktijkhouders helpen om de negatieve trend te keren. Om die reden heeft de KNMT een model-verzuimreglement ontwikkeld. Daarin staan duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers bij ziekte.

In de afgelopen jaren is het ziekteverzuim in de mondzorg met 60% gestegen. Dit leidt onder andere tot hogere premies voor verzuimverzekeringen, kosten voor arbo-dienstverlening en vervangingskosten. Daarnaast zorgt het ziekteverzuim in samenhang met de krappe arbeidsmarkt ervoor dat de werkdruk in de praktijk toeneemt.

Afspraken maken met het KNMT-Verzuimreglement

In het KNMT-Verzuimreglement zijn afspraken opgenomen waarin staat hoe tandarts-praktijkhouders en werknemers (kunnen) handelen bij ziekte. Denk hierbij aan afspraken over hoe je je ziek meldt, wanneer de bedrijfsarts in beeld komt, hoe je omgaat met ziekte tijdens de vakantie en hoe de onderlinge contacten verlopen tijdens de ziekteperiode van een medewerker. Er staat ook in hoe de werkgever en de werknemer kunnen omgaan met verschillen van inzicht over wel of niet arbeidsongeschikt zijn, de re-integratie-inspanningen of de mogelijkheid om andere passende werkzaamheden te verrichten.

Ondertekening door werknemers niet nodig

Wil je het KNMT-Verzuimreglement implementeren, deel het dan ook met je medewerkers en bespreek het in een werkoverleg. Het ondertekenen van het document door werknemers is niet nodig.

Naar het KNMT-Verzuimreglement

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?