KNMT-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld vernieuwd

10 februari 2016
Bescherming van het kind

Tandartsen en hun team hebben een belangrijke rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. De KNMT ondersteunt haar leden daarbij, nu met een vernieuwde, speciaal voor de tandheelkundige praktijk ontwikkelde meldcode. De hernieuwde meldcode voldoet aan het wettelijk verplichte, zogenaamde 5-stappenplan en de kindcheck. Ook sluit de meldcode aan bij het onderscheid tussen kindermishandeling en volwassenengeweld. 

Om tandartsen te ondersteunen bij de implementatie van de meldcode heeft de KNMT een handzame stappenkaart gemaakt. Bij de KNMT aangesloten praktijken ontvangen deze kaart en een handige checklist binnenkort op de mat.

Meer informatie over en hulp bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (alleen voor leden)