KNMT geen voorstander verplichte aov voor zzp’ers

24 mei 2019

Minister Wouter Koolmees van SZW overlegt achter de schermen met organisaties van werkgevers en werknemers over een verplichte beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dat meldde de NOS onlangs.

De coalitie hoopt hiermee de vastgelopen pensioenonderhandelingen – waarin zzp’ers een belangrijk onderwerp zijn – weer vlot te trekken, aldus de omroep. GroenLinks, de PvdA en de SP steunen de plannen voor een nieuw pensioenstelsel alleen als er een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling komt voor de ruim 1,1 miljoen zzp’ers.

 Oplossing voor een niet-bestaand probleem

De KNMT zegt geen voorstander te zijn van zo’n verplichting: “Het is een oplossing voor een in de tandheelkunde niet bestaand probleem. Waar tachtig procent van de zzp’ers niet spaart voor een pensioen en niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid, hebben tandartsen en tandarts-specialisten dat meestal wel geregeld.”

 Verplichte regeling leidt tot onduidelijkheid

Bovendien beoordeelt, in het geval van arbeidsongeschiktheid, de verzekeraar specifiek of er sprake is van een beperking die het verhindert om het beroep in de volle omvang uit te oefenen. Terwijl de ervaringen met de in 2004 afgeschafte Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) leren dat zo’n door de overheid verplichte regeling leidt tot onduidelijkheid en verschillen in beoordeling over de mate van arbeidsgeschiktheid, waarbij géén rekening wordt gehouden met specifieke zaken die samenhangen met het beroep.

 KNMT gaat netwerk aanspreken

Wat dit onderwerp betreft wordt er overigens ook geen rekening gehouden met organisaties die zzp’ers vertegenwoordigen. Die zitten nog niet bij de minister en de andere partijen aan tafel. De KNMT zal daarom haar netwerk in Den Haag aanspreken om haar standpunt over het voetlicht te brengen.

 

Total votes: 51

1 reactie op KNMT geen voorstander verplichte aov voor zzp’ers