KNMT: botox en fillers door tandarts mits bekwaam

08 mei 2019
botox

Tandartsen kunnen botox en fillers toepassen in het hoofd-halsgebied op voorwaarde dat zij aantoonbaar bekwaam zijn. Dat is het huidige standpunt van de KNMT. De beroepsorganisatie is in afwachting van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde dat op dit moment ontwikkeld wordt door Zorginstituut Nederland (ZIN).

In die lijn heeft de KNMT ook de Volkskrant te woord gestaan over het toepassen van botox en fillers door tandartsen.

Zorginstituut Nederland buigt zich over bekwaamheidseisen

Het ministerie van VWS heeft per 1 april 2019 een verduidelijking van de Wet BIG gepubliceerd. Zij heeft verduidelijkt dat risicovolle cosmetische (be)handelingen, zoals het toedienen van botox en fillers, ook onder de strekking van de Wet BIG vallen. Het ZIN is daarnaast op dit moment bezig met de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde, waarin zal worden gedefinieerd wie bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke cosmetische behandelingen. Op dit moment is de positie van de tandarts daar in nog onduidelijk. De KNMT zal het standpunt aanpassen indien dat op grond van het Kwaliteitskader noodzakelijk is.

Toepassing botox en fillers valt onder klachtenregeling

Klachten over de toepassing van botox of fillers door tandartsen vallen onder de Klachtenregeling. De klachtenfunctionarissen van de KNMT kunnen in voorkomend geval een beroep doen op een onafhankelijk deskundige met bijzondere expertise op dit gebied.

KNMT Standpunt toepassing botox en fillers door tandartsen (pdf)

Total votes: 63

1 reactie op KNMT: botox en fillers door tandarts mits bekwaam