facebook

KNMT betreurt afhaken ANT en NVM in overleg taakherschikking

Hans Scholten
2 minuten
Spiegeltje
De KNMT heeft minister Bruins laten weten het te betreuren dat ANT en NVM zich hebben teruggetrokken uit het beoogde gezamenlijke overleg over taakherschikking. De KNMT was graag met hen tot een werkbare oplossing gekomen voor de problemen die het door de minister beoogde experiment met zich meebrengt. De KNMT pleit tegelijkertijd nogmaals uitdrukkelijk voor aanpassing van het experiment.

Volgens de KNMT is de maatregel die het experiment mogelijk moet maken in strijd is met de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot het aanbieden van goede zorg: zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. De maatregel staat op al deze punten haaks op deze wetgeving.

De tandheelkundige faculteiten van Amsterdam (ACTA) en Nijmegen (Radbouduniversiteit), die beide ook les geven aan studenten Mondzorgkunde, constateren dat invoering van de maatregel risico’s voor de patiëntveiligheid met zich brengt. Ook de Europese organisatie van tandartsen (CED) wijst hierop. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de maatregel niet doeltreffend is. En onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland wijst uit dat patiënten deze taakherschikking niet willen.

Als beroepsorganisatie van tandartsen heeft de KNMT herhaaldelijk gewaarschuwd voor de risico’s van de beoogde taakherschikking voor de patiëntveiligheid en de doelmatigheid van de mondzorg. De maatregel dwingt tandartsen te handelen tegen de Wkkgz en daarmee tegen de professionele standaard. Dit kan en mag niet van de tandarts worden verwacht. Daarbij kan het toch niet zo zijn dat het ministerie wil gaan experimenteren met zorg waarvan men te voren weet dat onder meer de patiëntveiligheid niet is gewaarborgd.

De KNMT heeft de minister om die reden voorgesteld de maatregel dusdanig aan te passen dat grotendeels wel aan de wettelijke eisen van goede zorg kan worden voldaan. Namelijk door de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist uitsluitend mogelijk te maken voor het toepassen van anesthesie en het maken van röntgenfoto’s. En door de bevoegdheid voor het boren door mondhygiënisten ongewijzigd te blijven beperken tot een functionele zelfstandigheid en daarmee buiten het experiment te houden.

Hiermee blijft de door de minister gewenste teamzorg en taakherschikking in de mondzorg overeind en blijft tegelijkertijd de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening aan de patiënt in ieder geval beter gegarandeerd. Ook wordt op deze manier tegemoet gekomen aan de bezwaren van de leden van de KNMT die in overgrote meerderheid (92 procent) tegen de behandeling van primaire caviteiten door de mondhygiënist zijn. Die angel uit het experiment halen zorgt voor draagvlak en vergroot zo de potentiële slagingskans van het experiment aanzienlijk.

Helaas blijft het de KNMT tot op dit moment onduidelijk hoe de minister dit alles ziet en hoe zich dit al dan niet heeft vertaald in de maatregel die waarschijnlijk op 20 april aanstaande aan de Tweede Kamer bekend wordt gemaakt. De KNMT vraagt de minister daarom alsnog te reageren op haar inhoudelijke bezwaren.

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?