facebook

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2022 staat online

Hans Scholten
2 minuten
Team
De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) 2022 staat online. De regeling is getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en daardoor up-to-date en klaar voor gebruik door mondzorgpraktijken. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021.

Adviessalarissen verhoogd met 3,33%

Voor het indexeren van de salarissen volgt de KNMT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is verdisconteerd in de tarieven. In de salarisindexatie is het extra geld dat door het kabinet ter beschikking is gesteld voor zorgpersoneel inbegrepen. De adviessalarissen worden daarom in 2022 verhoogd met 3,33%. Het advies geldt uitsluitend voor praktijken die op het niveau van de adviessalarissen belonen. 

Salaristabellen mondzorg AVR 2022 per 01-01-2022 (pdf)

Salaristabellen mondzorg AVR 2022 per 01-07-2022 (pdf)

Aanpassing vakantieregeling

In de AVR werd tot nu toe bij het toekennen van vakantie-uren onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. In de nieuwe regeling die per 1 januari ingaat, wordt dit geschrapt en hebben alle werknemers recht op 190 vakantie-uren. Dit leidt ertoe werknemers in de leeftijdscategorieën 21 t/m 39 jaar recht krijgen op meer vakantie-uren. Werknemers die op 31 december 2021 conform de oude regeling recht hebben op meer dan 190 vakantie-uren behouden deze. De overgangsregeling leeftijdsafhankelijke vakantie-uren is nader uitgewerkt in Bijlage 4 van de AVR. 

Verklaar de AVR van toepassing met het addendum

Praktijken die werken volgens de AVR moeten die jaarlijks van toepassing verklaren. Dat kan door elke medewerker het addendum te laten ondertekenen. Daarmee wordt de aangepaste regeling per 1 januari 2022 van toepassing.

Addendum AVR 2022 (docx)

De volledige AVR en een overzicht met alle wijzigingen in detail kun je hier inzien (alleen voor leden): 

KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2022