facebook

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021 staat online

Mariska de Beijer
2 minuten
samenwerken tandarts en assistent
De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) 2021 staat online. De regeling is getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en daardoor up to date en klaar voor gebruik door mondzorgpraktijken. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2020.

Adviessalarissen verhoogd met 1,2%

Voor het indexeren van de salarissen volgt de KNMT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan van het CPB. Het CPB heeft als gevolg van de coronacrisis haar raming bijgesteld naar 1,2%. De adviessalarissen worden daarom in 2021 verhoogd met 1,2%.

Naar de salarisschalen 2021 (pdf)

Onderscheid tussen meer- en overwerk en de daarbij horende toeslagen

In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen meer- en overwerk en zijn de toeslagen die hier bij horen opgesplitst in een vergoeding voor overwerk- en het verrichten van werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden. De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden geldt uitsluitend bij incidentele extra inzet en is niet van toepassing als er in de praktijk vast op avonden of in het weekend wordt gewerkt en dit met medewerkers is afgesproken. Als gevolg van de coronacrisis kunnen praktijkhouders drie maanden aanwijzen waarin de toeslagen niet gelden.

Meer informatie over meer- en overwerk

Verklaar de AVR van toepassing met het addendum

Praktijken die werken volgens de AVR moeten die jaarlijks van toepassing verklaren. Dat kan door elke medewerker het addendum te laten ondertekenen. Daarmee wordt de aangepaste regeling per 1 januari 2021 van toepassing.

Vragen over de AVR

Ben je lid van de KNMT en heb je vragen over de AVR? Neem dan gerust contact op met team Ledenservice via 030 – 6076 380, WhatsApp via 030 – 6076 203 of stuur een e-mail naar ls@knmt.nl.

Alle wijzigingen uit de AVR 2021, de toelichtingen daarop en de te gebruiken documenten staan op de webpagina van de arbeidsvoorwaardenregeling. Deze informatie is exlusief voor leden van de KNMT.

Naar de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021