facebook

KIMO publiceert richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’

Karel Gosselink
2 minuten
Kind praktijk
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft op 4 januari de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ beschikbaar gesteld. Deze richtlijn is bedoeld voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten.

Niet alleen aandacht voor de mond

In de klinische praktijkrichtlijn (KPR) worden de preventieve en curatieve behandeling van cariës bij jeugdigen besproken. In alle modules is aandacht besteed aan de zorg voor het kind, en niet alleen aandacht voor de mond. Onder meer wordt ingegaan op preventie van cariës door middel van motivatietechnieken en op de behandeling van cariëslaesies. In de richtlijn zit ook een module over de organisatie van de zorg, waarin suggesties worden gedaan hoe (ouders van) kinderen bereikt kunnen worden als zij geen mondzorgverlener bezoeken of wanneer er sprake is van hardnekkig slechte mondhygiëne bij de kinderen.

Onderscheid tussen melkelementen en blijvende gebitselementen

Daarnaast zijn er in de KPR aanbevelingen opgesteld voor de preventie en behandeling van de gebitselementen waarbij er onderscheid is gemaakt tussen preventie en behandeling van melkelementen en blijvende gebitselementen. Er worden separate aanbevelingen gedaan voor de behandeling van glazuurlaesies, niet-gecaviteerde dentinelaesies en gecaviteerde dentinelaesies.

Richtlijn is er ook voor andere mondzorgverleners

Naast (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten, kunnen tevens andere mondzorgverleners in de algemene praktijk en personen die anderszins betrokken zijn bij de zorg voor de jeugd, hun voordeel doen met deze KPR.

Preventie is de basis, aldus Richtlijn Ontwikkel Commissie

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) – onder voorzitterschap van Anne Marie Kuijpers-Jagtman , emeritus hoogleraar orthodontie (Radboudumc) -  is van mening dat preventie de basis is van mondzorg bij jeugd. Vroegtijdige opsporing van risicogedrag is wenselijk, zodat het kind en ouders/ verzorgers kunnen worden geholpen om dit gedrag effectief te veranderen. Het motiveren en trainen van kind en ouders/ verzorgers is daarom een toevoeging aan het periodiek mondonderzoek.

Richtlijn voldoet aan wetenschappelijke standaarden

De nieuwe richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties. De richtlijn is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO.

Naar de volledige richtlijn (pdf)

Naar de samenvatting van de richtlijn (pdf)

Patiënteninformatie (pdf)

Stroomschema behandeling melkdentitie (pdf)

Stroomschema behandeling blijvende dentitie (pdf)

Implementatieplan (pdf)