facebook

KIMO publiceert richtlijn Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen

Mariska de Beijer
2 minuten
oudere vrouw afwezig
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de nieuwe richtlijn Mondzorg kwetsbare aan huis gebonden ouderen gepubliceerd. Deze richtlijn helpt tandarts(specialist)en bij het indiceren van mondzorg aan huis en stelt voorwaarden aan de organisatie van deze zorg.

Mondzorg aan huis vraagt om aanpassing handelen mondzorgverlener

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Toch is het voor mondzorgverleners niet altijd duidelijk welke ouderen in aanmerkingen komen voor mondzorg aan huis en hoe deze mondzorg kan worden uitgevoerd. Daarnaast vraagt mondzorg aan huis om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener, die vaak niet gewend is om buiten de praktijk mondzorg te verlenen. 

Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) geeft aanbevelingen op welke gronden een mondzorgverlener kan besluiten een aan huis gebonden kwetsbare oudere te bezoeken. Maar ook hoe een bezoek veilig en effectief voor zowel de behandelaar als de patiënt kan worden uitgevoerd.

KPR gaat in op organisatie van mondzorg aan huis

De klinische praktijkrichtlijn gaat over de organisatie van mondzorg aan huis en gaat niet in op de inhoud de te leveren mondzorg. In de KPR komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voorwaarden om aan huis gebonden kwetsbare ouderen thuis te kunnen behandelen.
  • Fysieke veiligheid van de mondzorgverlener bij mondzorg aan huis.
  • Infectiepreventiemaatregelen voor mondzorg aan huis.
  • Voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek bij mondzorg aan huis.
  • Rol van de mondzorgverlener t.o.v. andere zorgverleners bij mondzorg aan huis. 
  • Wilsonbekwaamheid van aan huis gebonden kwetsbare ouderen.
  • Continuïteit van mondzorg bij aan huis gebonden kwetsbare ouderen.

Hulpmiddel voor zowel mondzorgverleners als andere zorgverleners

De praktijkrichtlijn is bedoeld voor tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici ter ondersteuning van de klinische besluitvorming over de indicatie mondzorg aan huis en behandeling van kwetsbare ouderen aan huis. Maar ook andere zorgverleners zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of verpleegkundigen thuiszorg kunnen hun voordeel doen met deze richtlijn.

Richtlijn voldoet aan eisen van evidence based richtlijnontwikkeling

De KPR voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De KPR is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen. De KPR heeft unanieme instemming van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) en is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO. De ROC stond onder voorzitterschap van prof. dr. Anita Visser, hoogleraar gerodontologie (UMCG). 

Namens de KNMT hebben dr. I.F. Persoon, universitair docent Preventieve Tandheelkunde ACTA en drs. M. Parunovac, tandarts-algemeen practicus en tandarts-geriatrie (destijds namens de ANT) meegewerkt aan de tot standkoming van deze richtlijn.

Naar de klinische praktijkrichtlijn en de hulpmiddelen 

Let op: tijdens de coronapandemie gelden er aanvullende maatregelen om mondzorg te mogen verlenen in een verpleeghuis of instelling.

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?