facebook

KIMO aan de slag met 3 nieuwe KPR’s: geef knelpunten door

Mariska de Beijer
3 minuten
Image
mondzorgbehandeling
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat de komende periode aan de slag met 3 nieuwe klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s). De eerste stap in het ontwikkelingsproces is het inventariseren van ervaren knelpunten in de praktijk rondom de specifieke thema’s. Hiermee kan KIMO de nieuwe KPR’s goed laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Help mee en geef jouw knelpunten door.

KIMO organiseert 3 bijeenkomsten om de aangeleverde knelpunten te bespreken en te prioriteren. Deze zogenaamde Invitational Conferences (IVC’s) vinden plaats op 3 verschillende data in Utrecht. Wil je meepraten over de knelpunten tijdens een IVC? Geef dit dan bij het aanleveren van de knelpunten door.

De Richtlijn Ontwikkelingscommissie (ROC) van KIMO gebruikt de geprioriteerde knelpunten als basis voor de uitgangsvragen van de nieuwe richtlijnen. De onderwerpen van de te ontwikkelen richtlijnen zijn:

  • Indicatiestelling intra‐orale röntgenopnamen
  • Behandeling van patiënten met kanker
  • Gebitsslijtage (diagnostiek, indicatiestelling en beleid)

Richtlijn Indicatiestelling intra‐orale röntgenopnamen

In de mondzorgpraktijk wordt röntgenonderzoek uitgevoerd voor diagnostische doeleinden. Voor de indicatiestelling en controlefrequentie zijn oude, niet‐Nederlandse richtlijnen beschikbaar. Nieuwe evidence in combinatie met verbeteringen in opnameapparatuur (met verminderde stralingsbelasting) en diagnostische ondersteuning door software zijn aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe Nederlandse richtlijn Indicatiestelling intra‐orale röntgenopnamen. 

De IVC is op donderdag 13 april 2023 van 15.00 tot 17.00 uur onder leiding van dr. W.E.R. (Erwin) Berkhout.

Doorgeven knelpunten indicatiestelling intra‐orale röntgenopnamen

Richtlijn Behandeling van patiënten met kanker 

Tandartsen en andere mondzorgverleners behandelen patiënten die kankerbehandeling ondergaan of in het verleden zijn behandeld. Verschillende vormen van kanker en/of behandeling van kanker zijn gerelateerd aan acute en/of lange termijn problemen in en om de mond. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten met hoofd-halstumoren, patiënten met hemato-oncologische maligniteiten, patiënten met solide tumoren, overlevers van kinderkanker en patiënten die met antiresorptieve therapie behandeld worden (wat kan leiden tot osteonecrose van de kaak). 

Naast conventionele behandelmodaliteiten (chirurgie, chemotherapie, bestraling en stamceltransplantatie) wordt een toenemend aantal patiënten met nieuwe vormen van therapie (doelgerichte therapie, immunotherapie) behandeld. Deze behandelingen kunnen ook orale gevolgen hebben. Het is voor mondzorgverleners niet altijd duidelijk of en hoe deze patiënten anders behandeld moeten worden. 

De IVC is op vrijdag 21 april van 13.00 tot 15.00 uur onder leiding van dr. J.E. (Judith) Raber‐Durlacher en dr. A.M.G.A. (Alexa) Laheij.

Doorgeven knelpunten behandeling van patiënten met kanker

Richtlijn Gebitsslijtage (diagnostiek, indicatiestelling en beleid)

Gebitsslijtage is een leeftijdsgebonden fenomeen. Het gebit krijgt gedurende het hele leven namelijk te maken met erosieve, attritieve en abrasieve uitdagingen. Gebitsslijtage is een multifactorieel proces, waarbij de etiologie vaak onbekend is. 

Voor de mondzorgverlener is het belangrijk om te herkennen wanneer het pathologisch (abnormaal voor de leeftijd en leidend tot problemen, functioneel en/of esthetisch) wordt. Daarbij is niet alleen een momentopname van belang, maar gaat het ook om het beloop in de tijd en dus progressie van de gebitsslijtage. De richtlijn zal zich daarom richten op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en beleid. De daadwerkelijke uitvoering van eventuele behandeling is geen onderdeel van deze richtlijn.

De IVC is op woensdag 17 mei van 15.00 tot 17.00 uur onder leiding van prof. dr. B.A.C. (Bas) Loomans.

Doorgeven knelpunten gebitsslijtage