facebook

Kabinet verlengt coronasteunpakket met 3 maanden

Hans Scholten
2 minuten
Schulden en de zorgverzekering
Het kabinet gaat het coronasteunpakket voor banen en economie voortzetten in het derde kwartaal van 2021. Ook mogen ondernemers later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd.

Aflossen van belastingschulden

Ondernemers hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met het terugbetalen van opgebouwde belastingschulden en krijgen er 5 jaar de tijd voor. Dit was 3 jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs omhoog naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Vanaf 1 juli weer aan urencriterium voldoen

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kunnen onder
voorwaarden aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek) mits ze voldoen aan een urencriterium. Dat criterium houdt in dat ze in het kalenderjaar ten minste 1.225 uren besteden aan hun onderneming. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 mogen ze er van uitgaan dat ze ten minste 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Ook als dat niet werkelijk het geval was.  Vanaf 1 juli 2021 tellen weer enkel de uren mee die ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium. 

Lagere Awf-premie

Het kabinet trekt de investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), met terugwerkende kracht in. Het kabinet heeft voorgesteld dat het budget dat in 2021 daardoor vrijkomt in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021. Zo worden de loonkosten van alle werkgevers verlaagd. 

TVL, TONK, Tozo en NOW

De regelingen TVL, TONK, Tozo en NOW worden alle vier doorgetrokken tot eind augustus, soms onder iets soepeler voorwaarden. 

Overig

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Meer informatie over de verlenging van het steunpakket

Financieel Corona Loket