facebook

Kabinet past financieel steunpakket opnieuw aan

Hans Scholten
3 minuten
Corona compensatie
Vanwege de verlengde lockdown past het kabinet het financieel steunpakket opnieuw aan. Daarnaast komt er een compensatieregeling voor ondernemingen die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart en eerder geen beroep konden doen op financiële coronasteun van de overheid.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

Startersregeling op komst

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een onderneming zijn begonnen. Deze starters konden vaak geen beroep doen op de NOW of de TVL vanwege het ontbreken van een referentieomzet. De voorwaarden van de regeling zijn nog niet bekend. Daardoor is het nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden mondzorgpraktijken een beroep kunnen doen op de regeling. De regeling zal naar verwachting gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 en de referentieperiode zal het derde kwartaal van 2020 zijn. 

NOW

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen wordt verruimd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft ook in het tweede kwartaal van 2021 10% bedragen. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. Deze regeling kan enige verlichting bieden aan mondzorgpraktijken die als gevolg van de lockdown hun omzet met meer dan 20% zien dalen. 

Tozo

In de Tozo wordt het voor ondernemers mogelijk de uitkering vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf de voorafgaande maand (op 1 februari 2021 vanaf 1 januari 2021 etcetera). Vanaf 1 april 2021 zou in de Tozo sprake zijn van een vermogenstoets, maar daar ziet het kabinet vanaf. 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. Ook gaat het maximale subsidiebedrag van € 90.000 naar € 330.000 voor het mkb. De regeling wordt ook toegankelijk voor grote ondernemingen (met meer dan 250 werknemers).

Uitstel van betaling belasting

Het uitstel van betaling van belastingschulden wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit betekent dat ondernemers tot en met 30 juni 2021 uitstel van betaling kunnen aanvragen, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. 

Belastingdienst.nl: bijzonder uitstel van betaling belasting aanvragen

In het verlengde daarvan wordt ook de datum waarop ondernemers moeten terugbetalen opgeschoven. De datum schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021 en ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. 

Urencriterium ondernemers

In 2020 versoepelde het kabinet het urencriterium om te voorkomen dat ondernemers puur door de gevolgen van het coronavirus bepaalde ondernemersfaciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek) zouden verliezen. Het kabinet kondigt voor 2021 een vergelijkbare regeling aan. Deze houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed. 

Voorlopig geen coronaverlof

Het kabinet geeft ook aan dat er voorlopig geen afzonderlijk coronaverlof (of een compensatie daarvoor) komt en dat de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van de kinderopvang blijft doorlopen zolang de kinderopvang is gesloten. Daarnaast worden bestaande fiscale maatregelen verlengd (btw-nultarief op mondkapjes, uitleen van zorgpersoneel etc). 

Ook voor studenten wordt de bestaande compensatieregeling verlengd