facebook

Kabinet past financieel steunpakket aan

Hans Scholten
2 minuten
Verlaten mondzorgpraktijk
Het kabinet bouwt de steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 niet af, zoals ze eerder van plan was. Ook treft ze aanvullende maatregelen - maar vooralsnog niet een om werkgevers te compenseren voor de financiële gevolgen van personeel dat in quarantaine moet.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen: 

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

In de oorspronkelijke plannen werden de drempels om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen per 1 januari 2021 verhoogd. Het kabinet heeft besloten dat dit niet doorgaat. Dat betekent dat het minimale omzetverlies om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen in het eerste kwartaal van 2021 niet wordt verhoogd naar 30% maar 20% blijft. Daarnaast blijft het maximale vergoedingspercentage in het eerste kwartaal van 2021 80% van de loonsom en wordt dit niet aangepast naar 70%. Tijdens zijn toespraak deelde premier Rutte mee dat werkgevers vanaf dinsdag 15 december 09.00 uur tot 27 december opnieuw de mogelijkheid krijgen om de NOW 3.0 (eerste tijdvak) voor de periode oktober, november en december aan te vragen.

Vaststelling NOW: omzetbegrip

De verduidelijking van het omzetbegrip in het kader van NOW-regeling leidt er niet toe dat duidelijk is op welke wijze met inhaalomzet moet worden omgegaan. De KNMT is in overleg met externe partijen over de administratieve verwerking van de lagere vergoeding over inhaalomzet. In een webinar van de beroepsvereniging van accountants heeft het UWV nogmaals verduidelijkt dat anders dan eerder gemeld de uitkering van ziekengeld (via de UWV of een verzuimverzekering), net zoals het Lage Inkomensvoordeel LIV, het Loonkostenvoordeel LKV en de inkomensaanvulling TOZO niet is aan te merken als 'omzet'.

Meer over definitieve vaststelling van NOW-subsidies

TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt ook dat de drempel voor het omzetverlies in het eerste kwartaal van 2021 niet wordt verhoogd. Het minimale omzetverlies van 30% blijft en wordt niet aangepast naar 40%. Daarnaast wordt er een nieuwe berekeningswijze gehanteerd die ertoe moet leiden dat bedrijven met grote omzetverliezen meer worden gecompenseerd. Dit zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2020 worden aangepast.

Het kabinet geeft aan dat het geprobeerd heeft om binnen de NOW-regeling en TVL-regeling tot een uitvoerbare oplossing te komen voor startende ondernemingen, maar dat is niet haalbaar gebleken. Vanwege het ontbreken van een referentieomzet komen zij veelal niet in aanmerking voor de regelingen. 

Verlenging uitstel van betaling belastingen

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kan worden aangevraagd.

Geen compensatie voor quarantaine

Het kabinet geeft aan dat het onderzocht heeft hoe werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de financiële gevolgen van personeel dat noodgedwongen in quarantaine moet. Er wordt aangegeven dat dit niet uitvoerbaar is, maar dat men de mogelijkheden blijft onderzoeken. De KNMT blijft daar ook op aandringen. Het aangepaste testbeleid moet ertoe leiden dat de quarantaineperiode (en daarmee ook de financiële gevolgen) in sommige gevallen verkort kan worden.  

Rijksoverheid.nl: Meer informatie over aanpassing van het steunpakket