facebook

Jonge tandartsen staan anders in het beroep

Karel Gosselink
2 minuten
Jongere tandarts
Tandartsen die de afgelopen 5 jaar zijn afgestudeerd staan anders in het werkzame leven dan vorige generaties tandartsen. Dit constateert Luuk van den Bosch in zijn afstudeerscriptie The current and future work situation of recently graduated dentists in the Netherlands. Zo’n 250 tandartsen, afgestudeerd tussen 2013 en 2018 in Nederland, vulden hiervoor een vragenlijst in.

Werken in teamverband belangrijk

Veel recent afgestudeerde tandartsen vinden het belangrijk om samen te werken in teamverband met collega-tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten. In de eerste fase na het afronden van hun opleiding wensen zij professionele ervaring op te doen in een praktijk van iemand anders, waar zij veelal als ZZP’er werkzaam zijn. Deze praktijk bevindt zich veelal in stedelijke gebieden. De grootste groep -zo’n driekwart- jonge tandartsen is momenteel werkzaam als algemeen practicus. Slechts 3 procent van de net afgestudeerden heeft momenteel een eigen praktijk. Dit is een verschil met oudere generatie tandartsen, waarbinnen het aandeel praktijkeigenaren direct na het afstuderen hoger lag. Verschillende motieven liggen hieraan ten grondslag. Zo hechten jonge tandartsen meer belang aan de balans tussen werk en privéleven.

Kwart jonge tandartsen werkt in praktijk van niet-tandarts

Over 5 jaar verwacht echter ruim de helft (53,5%) de ondervraagde populatie praktijkeigenaar te zijn, al dan niet in de vorm van een maatschap. Tevens valt op dat een kwart van de ondervraagde tandartsen werkzaam is in een praktijk waarvan een tandarts niet de eigenaar is.

Daarnaast blijkt dat ongeveer de helft van de jonge tandartsen over 5 jaar gedifferentieerd werkzaam wenst te zijn, al dan niet in combinatie met het werk als algemeen practicus.

Feminisering: 40% is vrouw

Volgens Van den Bosch is er duidelijk sprake van feminisering in de tandheelkunde, een trend die de komende jaren nog zal doorzetten. Zo valt op dat het aantal vrouwen in het beroep is gestegen van ruim 20 procent in 2000 tot ruim 40 procent in 2017. Uit deze studie blijkt dat jonge vrouwelijke tandartsen minder werkzaam zijn dan de mannelijke collega’s, waardoor de vraag naar tandartsen de komende jaren nog verder zal toenemen.

Lees het hele onderzoeksverslag The current and future work situation of recently graduated dentists in the Netherlands (pdf)