Jaarverslag CTS verschenen

26 februari 2018
Kaakchirurg

Onlangs is het jaarverslag van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over 2017 verschenen.

Jaarverslag CTS 2017 (pdf)

Het College Tandheelkundige Specialismen is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Total votes: 88

0 reacties op Jaarverslag CTS verschenen