facebook

Internetconsultatie aanvullende zzp-wetgeving gestart

h.scholten@knmt.nl
4 minuten
Microfoon spreker
Een verplichte offerte, ureninschatting en factureren op uurbasis: met die nieuwe regels krijgen zzp-tandartsen en hun opdrachtgevers te maken als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt. Dat blijkt uit aanvullende regelgeving op de wet DBA die nu gepubliceerd is.

Definitief is de bewuste aanvullende regelgeving nog niet. Ze staat nu open voor commentaar in een internetconsultatie. Het gaat om 2 nieuwe wetten: de wet Minimumtarief Zelfstandigen (WMZ) en de wet op de Zelfstandigenverklaring. 

Dit staat in de wet Minimumtarief Zelfstandigen

Het doel van de wet Minimumtarief Zelfstandigen (WMZ) is om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen met een minimumtarief van €16 uur. De wetgeving gaat echter gelden voor alle zzp’ers – en daarmee ook voor hun opdrachtgevers. 

Wet leidt tot onwenselijke administratieve rompslomp in visie van KNMT

De KNMT zal bezwaar maken tegen deze aanvullende administratieve eisen en daaruit voortvloeiende lasten. Als het aannemelijk dat het uurtarief van een zzp’er boven de € 16,- ligt, zoals bij tandartsen, dan is bovenstaande regelgeving onnodige en daarmee zwaar belastende rompslomp.

Vooraf offerte met kosten en aantal uren van de zzp'er

Om aan te tonen dat een zzp’er minimaal €16,- per uur gaat verdienen moeten de zelfstandige voor het aangaan van een opdracht een offerte uitbrengen. Daar moet de vergoeding staan die de zzp’er waarschijnlijk gaat ontvangen, de kosten die de zzp’er gaat maken en het aantal uren dat voor de opdracht staat.

Maandelijks factureren volgens offerte

Vervolgens moet de zzp’er maandelijks factureren volgens de offerte, zodat de opdrachtgever kan beoordelen of in lijn met de begroting wordt gewerkt en ook anderszins aan de eisen van de wet Minimumtarief Zelfstandigen wordt voldaan.

Binnen 15 dagen factuur sturen na afloop opdracht

Aan het eind van de opdracht moet er binnen 15 dagen een afrekening worden opgesteld voor de laatste beoordeling van de juiste uitvoering van de WMZ.

Deze verplichtingen gaan gelden naast het opstellen van (en werken volgens) een overeenkomst van opdracht.

Dit staat in de wet op de Zelfstandigenverklaring

Zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen kunnen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandigenverklaring gaan gebruiken.

KNMT wil langere duur dan één jaar

De KNMT zal zich in reactie op de wet op de Zelfstandigenverklaring vooral verzetten tegen de maximale duur van een jaar. De continuïteit van zorg die wordt  beperkt door een maximale duur is niet in het belang van de patiënt.

Afspraak vooraf van werken als zelfstandige bij uurtarief boven 75 euro

Hiermee spreken opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf af dat de opdrachtnemer als zelfstandige werkt. De zelfstandige weet dan zeker dat hij geen premies voor werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, en de opdrachtgever dat hij niet achteraf loonheffingen moet betalen.

3 eisen voor afspraak vooraf

De eisen om te kunnen werken met de verklaring zijn relatief beperkt:

  • er moet een KVK-inschrijving zijn,
  • het uurtarief moet tenminste € 75,- bedragen en
  • de duur van de opdracht is ten hoogste een jaar.

Offerte vooraf en maandelijks facturen sturen ook bij deze wet verplicht

Om vast te kunnen stellen dat er tenminste sprake is van een tarief van € 75,- per uur gelden dezelfde administratieve verplichtingen als bij het minimumtarief: een schriftelijke offerte vooraf en maandelijkse facturen om de werkelijke situatie te kunnen toetsen.

Lees ook wat er al bekend was over plannen om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aan te vullen

Nieuwe wetten maken het lastiger om als zzp-tandarts te werken

Met deze aanvullende wetgeving wordt het opnieuw lastiger om het beroep van tandarts(-specialist) als zzp’er uit te oefenen. De administratieve verplichtingen uit de WMZ geeft de Belastingdienst extra informatie om te oordelen op een tandarts daadwerkelijk kan worden aangemerkt als ondernemer. Wie langer dan een jaar en hoofdzakelijk werkt bij één praktijk loopt het risico dat de Belastingdienst oordeelt dat er geen sprake is van ondernemerschap.

De KNMT spant zich in om passende alternatieven te ontwikkelen en aan te bieden.

KNMT reageert richting overheid op internetconsultatie

De KNMT komt samen met andere veldpartijen (FMS, LHV en VvAA) op voor haar leden, onder andere in gesprekken bij de ministeries van VWS en SZW en met de politiek. De KNMT zal samen met deze partijen ook nu op deze wetsvoorstellen reageren via de internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring.

Tandartsen die dat willen kunnen overigens ook zelf hun mening geven in de consultatie.

De KNMT gaat in haar reactie nog steeds uit van de volgende 3 eenvoudige uitgangspunten:

  • Zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is; zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
  • zorg dat de nieuwe wet DBA aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt; 
  • voorkom extra administratielast.

Meer over het standpunt van de KNMT leest u in ons gezamenlijke position paper over de wet DBA (pdf)