facebook

IGJ: 289 meldingen over mondzorg in 2019

Laura van Paesschen
1 minuut
Inspectie
Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving in februari 2019 tot en met december 7.317 meldingen. Dat meldt de IGJ in haar Jaarbeeld 2019. Van alle klachten hadden er 289 betrekking op de mondzorg. In 2018 waren dat er 314.

De meeste meldingen worden ingediend over achtereenvolgens de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische somatische zorg en de intramurale ouderenzorg. De overige sectoren in de top tien zijn onder andere de huisartsenzorg en de gehandicaptenzorg. De mondzorg neemt qua aantallen de tiende plaats in, waar dit vorig jaar nog de achtste plaats was, zo is te lezen in het Jaarbeeld 2019.

Klachten vooral over medisch handelen

De meldingen over mondzorg betroffen vooral het niet eens zijn van de patiënt met het medisch handelen. Dan gaat het onder meer over technisch slecht uitgevoerde handelingen, gemiste gaatjes, gebroken vullingen, kroon- en brugwerk en protheses en aanhoudende pijn. Anderen meldingen betroffen financiële kwesties, waaronder declaraties, de klachtbehandeling door de zorgaanbieder, informatievoorziening, bejegening en hygiëne.

10 procent voorgelegd aan IGJ

Van alle 7.317 meldingen werd ongeveer 10 procent ter beoordeling voorgelegd aan de inspecteurs van de IGJ. Van deze voorgelegde meldingen hadden bijna 50 betrekking op mondzorg. In 2018 was dat aantal ongeveer gelijk, terwijl het in 2017 nog om zo’n 140 meldingen uit de mondzorg ging die werden voorgelegd aan inspecteurs.

De sector mondzorg omvat in de omschrijving van het LMZ tandartspraktijken, orthodontiepraktijken, tandtechnische laboratoria en praktijken van zelfstandig werkende mondhygiënisten, parodontologen en implantologen.

 

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?