Hoge Raad maakt einde aan 'slapend dienstverband’

Hans Scholten
2 minuten
Afscheid vertrekken weggaan
Werkgevers mogen medewerkers die meer dan 2 jaar ziek zijn niet langer in een ‘slapend dienstverband’ houden om de betaling van een transitievergoeding te vermijden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer werkt niet meer maar is nog wel in dienst

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer geen werkzaamheden meer verricht voor de werkgever en geen loon meer ontvangt. Tegelijkertijd blijft hij wel in dienst, zodat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald. De Hoge Raad heeft nu een streep gezet door die constructie.

Ontslag op verzoek van de werknemer verplicht en de werknemer heeft recht op transitievergoeding

Als gevolg van de uitspraak moeten werkgevers op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer meewerken aan de beëindiging van een slapend dienstverband. De ontslagen werknemer heeft daarbij recht op de wettelijke transitievergoeding, ter hoogte van het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na 104 weken  arbeidsongeschiktheid.

UWV compenseert de transitievergoeding, ook voor oudere gevallen

De vergoeding komt uiteindelijk niet direct ten laste van de werkgever. Die keert hem wel uit maar wordt vervolgens gecompenseerd door de uitkeringsinstantie UWV. Deze compensatieregeling gaat in op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 2015.

Overigens mogen werkgevers sommige medewerkers na 2 jaar ziekte wél in dienst houden, namelijk als ze daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben zoals uitzicht op re-integratie.

Speelt dit in uw praktijk? Vraag dan juridisch advies

Heeft u een werknemer met een slapend dienstverband of staat u binnenkort voor dit keuzemoment omdat een werknemer bijna 104 weken ziek is? Neem dan voor advies contact op met uw juridisch adviseur of rechtsbijstandverzekering. De datum van 1 januari 2020 kan hierbij namelijk van belang zijn, vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Meer informatie over de regeling compensatie transitievergoeding