facebook

Het is warm! Kan de airco aan blijven in coronatijd?

Hans Scholten
2 minuten
Mag de airco aan blijven?
De warme lente en de zomer in aantocht leidt bij KNMT Ledenservice tot veel vragen over klimaatbeheersing en het gebruik van airconditioning in de mondzorgpraktijk. Veel praktijken vragen zich af: kun je de airco wel laten loeien in coronatijd?

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM gezocht naar een antwoord op die vraag en vervolgens een advies uitgebracht over de rol van ventilatiesystemen bij overdracht van het coronavirus. Het RIVM concludeert op basis van de huidige inzichten dat aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn, maar: "Wel is het van belang dat de ventilatie (luchtverversing) in elk gebouw in ieder geval voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en past bij de gebruiksfunctie van het gebouw (kantoor, sportlocatie, restaurant etc.). Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat."

Als gevolg daarvan kunnen de regulier geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies worden gevolgd. Voor de mondzorg geldt hier de richtlijn Infectiepreventie en die stelt dat airconditioning is toegestaan. Verplicht is het overigens niet: volgens de richtlijn Infectiepreventie er is geen specifieke luchtbehandeling (zoals airconditioning of andere apparatuur voor klimaatbeheersing) nodig in de behandelkamer.

Vier keer goed om te weten over de airco

  1. Een airco gebruiken mag, het hoeft niet
  2. Er zijn geen speciale eisen aan de in het apparaat gebruikte filters. Uitzondering op de regel: gaat het om een airco die alleen lucht rondpompt (en dus niet is aangesloten op de buitenlucht)? Gebruik deze dan alleen als deze een HEPA-filter heeft.
  3. Zorg dat de airco jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgt.
  4. Vragen of twijfels over het onderhoud? Neem contact op met je leverancier/installateur.

Lees ook: IGJ over koeling en luchtverversing in de zorg