facebook

Herziening WW-premie bij overwerk ook in 2021 opgeschort

Hans Scholten
2 minuten
Teamwork
Het kabinet heeft toegezegd dat de lage WW-premie (2,7%) voor vaste contracten met een vast aantal uren ook in 2021 niet met terugwerkende kracht wordt herzien naar de hoge WW-premie (7,7%) als parttimers 30% meer dan hun contracturen werken. Eerder was dat al het geval voor 2020.

Deze opschorting voorkomt dat tandarts-praktijkhouders worden geconfronteerd met het betalen van 5% meer WW-premie bij (forse) extra inzet van het personeel.

Sinds 1 januari 2020 betalen tandarts-praktijkhouders die ook werkgever zijn, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten met een vast aantal uren en een hoge WW-premie voor tijdelijke contracten en/of vaste contracten met een wisselende arbeidsomvang (bijvoorbeeld nul-urencontract en min-maxcontracten). Dit wordt de gedifferentieerde WW-premie genoemd. 

Meer informatie over de gedifferentieerde WW-premie

Herziening bij 30% overwerk

In de regeling is opgenomen dat een tandarts-praktijkhouder, ondanks dat een werknemer een vast contract met een vast aantal uren heeft, de hoge WW-premie moet betalen, als de werknemer die minder dan 35 uren per week werkt op jaarbasis 30% meer werkt dan het aantal uren in het vaste contract. Dit betekent dat een tandarts-praktijkhouder met terugwerkende kracht over het gehele kalenderjaar 5% meer WW-premie voor de werknemer zou moeten afdragen.  

Maar geen herziening over 2020 en 2021

Het kabinet heeft toegezegd dat deze herziening in 2020 en 2021 wordt opgeschort. Dit geldt voor alle sectoren. Zo wordt voorkomen dat extra werk als gevolg van de coronapandemie wordt beprijsd.

Met welke financiële aspecten je rekening kunt houden bij het inzetten van personeel boven hun contracturen is nader uitgewerkt in FAQ personeelszaken coronavirus.