facebook

Herregistratieplicht BIG blijft opgeschort

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
wacht stop hand
Ook de komende periode blijft de herregistratieplicht in het BIG-register opgeschort. Dat betekent dat tandartsen zich momenteel niet hoeven te herregistreren. Minister De Jonge van VWS wil voorkomen dat in coronatijd zorgverleners worden doorgehaald en hun beroep niet meer kunnen oefenen.

Het is nog niet bekend wanneer de herregistratie weer hervat wordt. Op het moment dat dat gebeurt, laat CIBG dat weten. Diegenen van wie in de tussentijd de BIG-registratie is vervallen krijgen vervolgens een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

De opschorting betekent in het kort het volgende:

  • Je registratie in het BIG-register wordt niet doorgehaald. Ook niet op het moment dat je uiterste herregistratiedatum is verstreken.
  • Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt. 
  • Je hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. 
  • Herregistratie mág wel. Vraag daarvoor dan een papieren formulier op via de BIG-informatielijn.

BIGregister.nl: uitstel herregistratie

BIG-registratie