facebook

Herinnering: denk aan je BIG-herregistratie uiterlijk 31 december 2022!

Karel Gosselink
1 minuut
reminder
Een grote groep tandartsen heeft - door het tijdelijk stopzetten van de herregistratieplicht vanwege de coronapandemie - een (nieuwe) uiterste herregistratiedatum van 31 december 2022 voor de BIG-registratie gekregen. Zij dienen dan ook vóór die datum een aanvraag tot herregistratie in te dienen, willen zij hun BIG-registratie behouden.

Een deel van de tandartsen heeft nog niet gereageerd op oproep herregistratie

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat een deel van de tandartsen met een uiterste herregistratiedatum van 31 december 2022 nog niet heeft gereageerd op de oproepbrief van het CIBG voor herregistratie in het BIG-register.

Val je onder deze groep tandartsen en heb je nog geen verzoek tot herregistratie ingediend? Dan wil de KNMT je erop wijzen dit alsnog tijdig te regelen om zo je BIG-registratie te kunnen behouden.

Tweejaarsregel voor herregistratie is vervallen per 1 december 2022

Overigens heeft VWS-minister Ernst Kuipers onlangs laten weten dat de tweejaarsregel voor herregistratie in het BIG-register per 1 december 2022 is komen te vervallen. Dit betekent dat tandartsen die voor een periode van 2 jaar aaneengesloten niet als tandarts hebben gewerkt, toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Lees Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt per 1 december 2022